”Kiertotalous pelastaa maapallon” -seminaari

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen järjestämä ”Kiertotalous pelastaa maapallon” -seminaari sekä asiantuntija puheenvuorot professori Markku Wileniukselta, johtaja Mari Pantsarilta sekä sarjayrittäjä ja vaikuttavaan pääomasijoittamiseen erikoistuneelta Pasi Vänttiseltä keräsi suuren joukon kuulijoita ja keskustelijoita sekä keskustelua ravintola Kouluun Turussa.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden asiantuntija tunnettu Sirpa Pietikäinen piti puheenvuoron nostaen esiin konkreettisten toimien tärkeyden parantamaan resurssien käyttöä ja kierrätystä.

Tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius pohti haasteita ja mahdollisuuksia sekä tarvittavia ratkaisuja, siitä että miten mahdutaan yhden maapallon rajoihin ja resursseihin jatkossa. SITRA kiertotalousohjelman johtaja Mari Pantsar kävi selkeä kielisesti läpi asioita ja toimia siitä, että mitä ja miten me voimme toimia sekä tehdä kiertotalouden aikaansaamiseksi tulevaisuudessa. Sarjayrittäjä ja vaikuttavaan pääomasijoittamiseen erikoistunut Pasi Vänttinen käsitteli rahan ja investointien sekä yhdessä tekemisen merkitystä eri toimijoiden kanssa ja kesken kiertotalouden toteutumiseksi käytännössä.

Kansanedustaja ja kestävän kehityksen asiantuntijana tunnettu Saara-Sofia Siren painotti päätös puheenvuorossaan, että kaikki toimijoita – julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria sekä meitä kuluttajia – tarvitaan mukaan sekä toimimaan järkevämmin resurssien käytössä ja kierrätyksessä.

Eräs osallistujista ja ympäristöalan asiantuntijoista yleisössä totesi, että ”harvoin kuulee puolentoista tunnin aikana näin paljon kiinnostavaa asiaa ja hyviä ajatuksia sekä konkreettisia esityksiä siitä, miten tulevaisuutemme täällä maapallolla olisi turvatumpi sekä vielä kaikkien alustajien puheenvuorot olivat täyttä asiaa ja ilman kalvosulkeisia.”

Mielenkiintoisia keskusteluita käytiin virallisen tilaisuuden jälkeen pidempään eri pienryhmissä osallistujien ja asiantuntijoiden kesken. Useat osallistujat toivoivat enemmän näitä tilaisuuksia, joissa olisi erinomaisia ja konkreettisia asiantuntija alustuksia sekä syvällisempää keskustelua ja vuoropuhelua pienryhmissä kiertotalouteen liittyvistä asioista.

Scroll to top