Robeco julkaisi raportin ”Totuus kestävän kehityksen sijoittamisesta”

Robeco varainhoito on julkaissut hyvän raportin kestävän kehityksen sijoittamisesta ja sen 9 yleisestä myytistä. Kestävän kehityksen sijoittamisen myytit linkittyvät tuottoihin, idealismiin, läpivalaisuun, y- ja z-sukupolvi, vaikuttavuus, data, rajallinen markkina, portfoliot ja kehittyvät markkinat.

Kestävän kehityksen sijoittamisen markkinat on ollut olemassa jo vuosikymmeniä mutta suuri kiinnostunut on kasvanut vasta viime vuosina. Kasvanut kiinnostus lisännyt paljon tarinoita, mielipiteitä ja näkemyksiä.

Monet ihmiset sijoitusmarkkinoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa uskoo, että kestävän kehityksen sijoittaminen on vain pieni markkinarako ja segmentti sijoittamisessa tai eivät edes tiedä sen olemassaolosta. Osa ihmisistä ajattelee että sosiaaliset ja ympäristölliset asiat eivät kuulu eikä liity mitenkään yrityksiin ja sijoittamiseen sekä aiheuttavat kompromisseja tuottoihin. Toiset näkevät että nämö on vain asioita, jotka kiinnostavat ja liittyvät Y- ja Z-sukupolviin sekä heidän kiinnostuksiinsa.

Osa kestävän kehityksen ja sijoittamisen periaatteita noudattavista sijoittamisen ammattilaisista epäilee, että kuinka hyödyllisiä nämä periaatteet ja prosessit ovat sekä mahdollistavatko ne oikeasti parempia tuottoja. Osa sijoittamisen ammattilaisista uskoo että vastuullisuus ympäristö, sosiaalinen ja hallinto (ESG) asioissa sekä analyysit toimii sekä mahdollistaa sijoittamisen vain osakkeisiin. Toiset ajattelevat ettei nämä vastuullisuus ”ESG”-mittarit toimi kehittyvillä markkinoilla. Yleisin näkemys ja uskomus on edelleen, että ”ESG”-mittarien asettaminen investointiprosessiin tarkoittaa kasvun ja tuottojen uhraamista idealismilla.

Kestävän kehityksen sijoittamiseen liittyy enemmän myyttejä kuin mihinkään muuhun sijoittamisessa.

Mistä tulee myytit ja uskomukset huonoihin tuottoihin?

Lähteitä on useampia. Muutamissa tapauksissa kestävä kehitys vaatii uusia investointeja ja nostaa kuluja toteuttaa näitä lyhyellä aikajänteellä. Esimerkiksi energia yhtiöissä painotuksen muutos uusiutuviin tarkoittaa uusia työkalu, infra ja osaamisen investointeja. Hankinnat vastuullisemmilta toimittajilta, jotka maksavat normaalisti työntekijöille nostaa tuotehintoja jne. Nämä leikkaa tuotoista lyhyellä aikavälillä.

Teoriassa myytit tarkoittavat että vastuullisempien yhtiöiden pitäisi olla alisuorittajia mutta totuus on päinvastainen. ”ESG”-periaatteita noudattavat yhtiöt ja sijoittajat ovat käytännössä näyttäneet suoriutuvan paremmin pienentämällä riskejä kaikkien standardien nostamisella toiminnassa, vähentää huonoja tapoja yhtiössä, adaptoitumalla nopeammin ympäristön muutoksiin, parantaa energia tehokkuutta, mahdollistaa paremman tuottavuuden työntekijöilleen jne.

Neljä tutkimusta ja useat vaikuttavan sijoittamisen rahastot ovat todistaneet parempia tuottoja

Vuoden 2015 Oxfordin Yliopiston ja Arabesque Partnershipin tutkimus kävi läpi yli 200 tapausta, joista 80 % kestävän kehityksen periaatteita käyttävät osoittivat tuottaneen paremmin. Vuoden 2016 Deutsche pankin varainhoidon divisioonan tutkimus kävi läpi 2,250 tapausta vuodesta 1970 aina vuoteen 2014 asti, jotka todistivat ”ESG”-periaatteita käyttävien keskuudesta 62,6 % tuottivat paremmin ja 10 % huonommin.

Vuoden 2016 Harvardin Yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus osoitti, että vastuullisesti toimivien yritysten arvo nousi paremmin ja osakkeiden hinnat myös. Vuoden 2017 kolmen akateemisen Tamas Barkon johdolla tekemä tutkimus 660 yhtiöstä osoitti, että ”ESG”-periaatteita noudattavat yhtiöt tarjosivat 2.7 % parempia tuottoja ja 7.5 % parempaa osakkeiden hintojen nousua. Kasvavat muut todisteet osoittavat myös, että vastuullisemmin toimivat yhtiöt mahdollistavat parempaa kasvua ja tuottoja.

Robeco varainhoidon ydin näkemys sijoittamisessa on että ”ESG”-periaatteiden mukainen tieto ja tietämys johtavat paremmin perusteltuihin sijoittamispäätöksiin ja laajempiin hyötyihin yhteiskunnissa. Tähän liittyvät mahdollistajat ovat mm. positiivinen ja negatiivinen seuranta hyödyntäminen, aktiivinen omistajuus, osallistaminen, uudet liiketoimintamallit, työntekijöiden sitoutuminen ja tehokkuus jne.

Mikä on totuus muissa myyteissä?

Robecon tutkimuksissa on havaittu, että vanhemmat ja keski-ikäiset ihmiset ovat valmiimpia sijoittamaan kestävän kehityksen rahastoihin ja tuotteiseen enemmin kuin Y- ja Z-sukupolvien edustajat. Y- ja Z-sukupolven edustajat ovat edistyksellisempiä ja aktiivisempia kuluttajina, jotka vaativat yrityksiä olemaan läpinäkyvämpiä ja vastuullisempia sekä huomioida paremmin kestävää kehitystä.

Kuuluisa “Kolme Keskeistä Peruspilaria” ilmaisu tuli keski-ikäiseltä englantilaiselta liikemieheltä John Elkingtonilta, joka totesi että kaikkien yritysten pitää huomioida kolme ydin asiaa – ihmiset, planeetta ja tuotot – yhtä tärkeinä onnistuakseen liiketoiminnassa pitkällä aikavälillä. Nämä ovat nyt keskiössä kestävän kehityksen sijoittamisessa ja ”ESG”-periaatteet sekä mittarit kuvastavat ja huomioivat näitä asioita.

Kestävän kehityksen sijoittamisen markkina on biljoonia USA:n dollareita (22.9 biljoonaa dollaria pelkästään GSIA:n jäsenten hallinnoivat vuonna 2016), jotka on sijoitettuna ja hallinnoidaan tällä fokuksella. Kestävän kehityksen vaikuttavuutta mitataan tarkkaan ja lisäarvon tuotto on myös tärkeää sijoittajille. Tiedon kerääminen ja analysointi käsittää monia eri lähteitä sekä menetelmiä, joka mahdollistavat hyvät tosiasiat vaikuttavuudesta. Kestävän kehityksen sijoittaminen sisältää erilaisia portfolioita ja hajautuksia osakkeisiin sekä korkomarkkinoiden tuotteisiin. Kestävän kehityksen sijoittaminen on isoa ja vakiintunutta lännessä mutta kasvua on ja suurta potentiaalia kasvaa entisestään kehittyvillä markkinoilla tulevaisuudessa.

Robeco varainhoito ja Robeco kestävän kehityksen varainhoito yksiköt ovat pioneerejä kestävän kehityksen sijoittamisessa, jossa ovat olleet aktiivisesti mukana ja toimineet ammattimaisesti jo 1990-luvun alusta.

Scroll to top