Brookingsin uudessa raportissa todetaan että maailman 300 suurinta kaupunkia kiihdyttivät globaalia talouskasvua ja toimivat tärkeinä maailman talouskasvun moottoreina

Brookings Metropoli Ohjelma on juuri julkaissut uuden Globaalin Metro Monitorin (GMM) 2018. GMM sisältää monia havaintoja maailman 300 suurimman metropolialueen kehityksestä ja merkityksestä mm. kasvoivat nopeammin kuin maailmantalous, tuottivat 2/3 maailman talouden bruttokansantuotteen kasvusta, loivat yli 1/3 maailman työpaikoista ja työllisyyden kasvusta vuosina 2014-2016.

Maailman suurimmat metropolialueet ovat tärkeitä globaalin talouskasvun moottoreita. Nämä alueet luovat monia mahdollisuuksia ja myös haasteita mutta toimivat tärkeässä mahdollistajan roolissa maailman talouden kehityksessä erityisesti näinä aikoina kun kansallisen politiikan ja talouden toimintoihin vaikuttavat yksittäiset kansalliset intressit. GMM tarjoaa harvinaisen katsauksen paikallisten talouksien ja kehityksen dynamiikkaan maailman suurimmilla metropolialueilla ympäri maailmaa.

Globaali Metropoli Monitori (GMM) 2018 on 5. julkaisu, joka analysoi maailman suurimpien metropolialueiden työllisyyden ja työpaikkojen sekä kansantuotteen kasvua ja kehitystä. Havaintona on että kehittyvien talouksien metropolialueet olivat suhteellisesti isoimmassa osassa mahdollistamassa maailman talouskasvua 2014-2016. Kehittyvien talouksien metropolialueet käsittivät yhteensä 80 % parhaiten kasvaneista 60 metropolialueesta. Tätä kehittyvien talouksien urbaania kasvun tarinaa ei voi kertoa ilman erityistä huomiota Kiinaan, joka käsittää 1/3 osaa kaikista ihmisistä yhteensä näissä 300 suurimmassa metropolialueessa maailmassa.

“Raportin löydökset todentavat sen että isojen kaupunkien taloudellinen merkitys on keskeinen maailman taloudessa,” toteavat raportin tekijät. ”Osa metropolialueista kasvaa ja kehittyy sekä ottavat ympyröivät alueet mukanaan kun vastaavasti toiset metropolit ja alueet eivät pysty luomaan riittävää hyvinvointia laajasti kansalaisille. Paikallisten ja kansallisten päättäjien pitäisi ymmärtää metropolialueiden taloudellisen merkitykset edut ja haitat laajemmin sekä kiinnittää huomiota ja mahdollistaa voimakkaasti toimia tukemaan työllisyyden ja tulojen kehityksen parantamisen toimia näillä alueilla.”

Raportin löydöksinä on myös seuraavia asioita ajalta 2014-2016:

  • Kansantuote kasvoi parhaiten maailmassa Metropolialueilla Kiinassa ja Asia-Tyynenmeren alueella.
  • Työllisyys kasvoi parhaiten tietyillä Lähi-Idän ja Afrikan metropolialueilla.
  • Isot metropolialueet Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa paransivat työllisyyttä vaikka ympyröivät seudut ja kansallisesti eivät pystyneet kasvamaan sekä kehittymään yhtään vaan päinvastoin.
  • Hitainta työllisyyden ja kansantuotteen kasvu oli Latinalaisen Amerikan metropolialueilla.
  • Pohjois-Amerikan ja Läntisen Euroopan metropolialueet kasvoivat hyvin maltillisesti tai hitaasti mutta merkittävä poikkeamana oli teknologiasektorin kehityksen imussa olleet Silicon Valleyn ankkurit San Jose ja San Francisco mitkä olivat parhaan 4 joukossa raportin tuottavuusindeksissä.

Globaali Metropoli Monitori 2018 analysoi talouden dynamiikkaa maailman 300 suurimmalla metropolialueella, ja erityisesti keskittyen työllisyyden ja kansantuotteen kehitykseen. Monitorin tutkimuksessa on tavoitteena ja tarkoituksena päästä kiinni siihen, että miten isot metropolialueet toimivat ja reagoivat maailman talouden muutoksiin, huomioivat ja huolestuvat kasvavista eroista, sekä miten nämä metropolialueet kasvavat ja kehittyvät suhteessa muihin sekä suhteessa alueen ja kansalliseen kehitykseen.

Brookings metropolialueiden ohjelma tekee tutkimuksia ja tuottaa ratkaisuja tukeakseen keskeisiä päättäjiä metropolialueilla rakentamaan kasvavia sekä kehittyviä talousalueita ja urbaaneja seutuja toimivina kaikille. Lisätietoja löytyy ja saa osoitteesta www.brookings.edu/metro.

Scroll to top