Mitä on vaikuttava pääomasijoittaminen?

Pasi Vänttinen, toimitusjohtaja, Vana Capital & Ventures

Kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden sijoittamisessa investoidaan hankkeisiin, yhtiöihin, organisaatioihin ja/tai rahastoihin missä luodaan ja sijoitetaan ratkaisuihin mahdollistamaan kestävää sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä globaalisti. Painopiste ja painotus eroja löytyy näistä.

Vaikuttavassa sijoittamisessa yleisesti sijoitetaan rahastoihin, yhtiöihin, hankkeisiin tai organisaatioihin missä luodaan sosiaalista tai ympäristöllistä positiivista vaikuttavuutta rahoitustuottojen ohella. Mitattava positiivinen vaikuttavuus on tärkeää. Sijoitetaan kriittisen sosiaalisen tai ympäristöllisen muutoksen aikaansaamiseen ja painotetaan vahvaa yhteiskunnallista muutosta mitä halutaan myös tuotoksena.

Vaikuttava pääomasijoittaminen on yksi segmentti vaikuttavan sijoittamisen markkinaa, jossa sijoitetaan rahastoihin, yhtiöihin ja/tai hankkeisiin missä huomioidaan suoraan ratkaisuissa ja liiketoiminnoissa positiivista vaikuttavuutta kestävään kehitykseen laajasti, sekä tavoitellaan myös hyviä tuottoja. Vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen on myös tärkeää mutta se on jo osana liiketoimintaa.

Vaikuttavasta pääomasijoittamisesta sijoittamisesta todetaan, että saadaan hyviä tuottoja vaikuttamalla positiivisesti kestävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kehitykseen. Sijoituksien kohteet ovat globaalisti skaalautuvia, joka kuvastaa painopistettä ratkaisuihin ja vaikuttavuuteen ympäri maailmaa.

Yleisesti vaikuttavan pääomasijoittamisen markkinasta

Vaikuttava pääomasijoittaminen on pieni mutta kasvava osa vaikuttavan sijoittamisen markkinaa, joka on todettu olevan ”GIIN”-organisaation jäsenten hallinnoimien varojen osalta noin 114 miljardin Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016. Markkina on merkittävin Yhdysvalloissa mutta kehittyy ja kasvaa muuallakin.

Vaikuttavan pääomasijoittamisen markkinasta tiedämme, että se on tuottanut vähintään samoja tuottoja tai parempiakin kuin perinteisen painopisteen pääomasijoittamisen markkinat alle 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahastoissa menneinä pääomasijoitusrahastojen sykleissä esim. vuosina 1998-2010.

Sijoittajien kiinnostus on kasvanut markkinasegmenttiä kohtaan kun siinä pyritään hyviin tuottoihin mutta tuotetaan myös samalla positiivista vaikuttavuutta kestävään kehitykseen. Vaikuttavuus on useasti osana ja integroituna yrityksen normaaleihin liiketoimintoihin sekä tapaan toimia ja tehdä asioita vastuullisesti. Liiketoiminnan ja/tai ratkaisuihin globaali skaalautuvuus on myös kiinnostaa sijoittajien näkökulmasta.

Vaikuttava pääomasijoittaminen vs vaikuttava sijoittaminen

Vaikuttava pääomasijoittaminen

Vaikuttavassa pääomasijoittamisessa on kohteena yritykset ja liiketoiminnot, jotka ovat aidosti globaalisti skaalautuvia ja potentiaalia hyvään tuottoon. Positiivinen vaikuttavuus on tärkeää kestävään sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen globaalisti. Hyvä ja vastuullinen hallinto on myös tärkeää.

Vaikuttavuuden mittaamisessa on tärkeää sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset positiiviset vaikutukset sekä hyvä ja vastuullinen hallinto. Mittaristoja rakennetaan ja räätälöidään yleensä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden, ”ESG”-standardin, ”GRI”-standardin ja YK:n kestävän kehityksen sopivien tavoitteiden pohjalta mutta vaikuttavuuden sijoittamisen ”IRIS”-mittaristoa käytetään myös.

Vaikuttavassa pääomasijoittamisessa sijoituskohteita ovat tyypillisesti eri vihreän talouden (mm. uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, kestävän maatalous- ja ruokatuotannon, kiertotalouden, liikenteen, infran, digitaalisuuden ymv.) teknologia-, tuote- ja palveluratkaisut sekä nämä yritykset ja liiketoiminnot joihin sijoitetaan.

Vaikuttava sijoittaminen

Vaikuttavassa sijoittamisessa on kohteina monipuolisemmin erilaiset sosiaaliset tai ympäristölliset hankkeet ja niihin panostavat organisaatiot sekä yritykset ja tuottojen tavoittelussa on vaihteluja. Positiivinen vaikuttavuus ja sen mitattavuus on erityisen tärkeää sekä erityisesti tiettyyn määritettyyn sosiaaliseen tai ympäristölliseen ongelmaan. Nämä ovat keskeisiä asioita vaikuttavassa sijoittamisessa.

Vaikuttavuuden mittaamisessa on selkeitä sosiaalisen ja/tai ympäristön huomioivia mittaristoja sekä mittaamisen standardeja, joita näissä käytetään. Näitä standardeja malleja ja mittaristoja ovat esimerkiksi IRIS, GSIR, GIIRS, SROI ja SPI4 mitä käytetään sekä yleisimmin käytössä on IRIS- malli ja mittaristo.

Vaikuttavan sijoittamisen tyypillisiä sijoituskohteita ovat erilaiset yhteiskunnalliset sosiaaliset tai ympäristölliset ongelmat sekä niihin liittyvät hankkeet sekä organisaatioiden tai yritysten toiminta. Näitä tyypillisiä sijoittamisen ja investoinnin kohteita ovat esimerkiksi ratkaisut työllistymisen, koulutuksen, syrjäytymisen, terveydenhuollon saatavuuden erikoisryhmille, rahoituksen saatavuuden erikoisryhmille, energian ja puhtaan veden sekä sanitaation huolehtimisesta syrjäseuduille ymv. isoja yhteiskunta ongelmia.

Vaikuttava pääomasijoittaminen Vana Capital & Ventures yhtiössä

Me keskitymme Pohjoismaisiin aikaisen kasvuvaiheen yhtiöihin, joilla on tarjota ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen ongelmiin ja skaalata liiketoimintaa globaaliksi sekä mahdollistaa hyviä tuottoja. Lisäksi tuottavat positiivista vaikuttavuutta kestävään sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen.

Me uskomme vahvasti että kasvava kaupungistuminen sekä kestävä kaupunkikehitys ja kaupunkiseutujen kehittäminen mahdollistavat konkreettisia ratkaisuja globaaliin ilmastotavoitteisiin sekä kestävään sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen maailmassa. Vaikuttavuuden mittaamisessa huomioimme perusedellytyksenä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ”ESG”-standardia sekä rakennetaan tarkoituksen mukaisia vaikuttavuuden mittaristoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

Kohdeyhtiöiksi etsitään ja sijoitetaan vihreän talouden saroilta liittyen biotalouteen, cleantechiin ja digitalisaatioon. Biotaloudessa on huomion kohteena kestävän maatalouden ja ruoan sekä luonnon raaka-aineiden jalostuksen erilaiset ratkaisut ja liiketoiminnot esimerkkeinä. Cleantechissä painotetaan uusiutuvan energian ja energia tehokkuuteen, kiertotalouden ja erilaisia infran ratkaisuja. Digitalisaatiossa on mukana kestävän kaupunkikehityksen suunnittelun ja johtamisen digitaalisia ratkaisuja sekä ratkaisuja parempaan koulutukseen ja terveydenhuollon järjestämiseen tärkeänä osana kestävää kaupunkikehitystä.

Mottona on että ”hyviä tuottoja saadaan positiivisella vaikuttavuudella kestävään sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen liiketoiminnassa”.

Scroll to top