Historia

Vana Capital & Ventures on perustettu 2015.

Yritys perustettiin kun havaittiin globaali trendi, mahdollisuus ja kysyntää tietyissä kohdeyhtiöissä kestävän pääomasijoittamisen fokusoituneelle yritykselle sekä rahastolle Pohjoismaihin ja Eurooppaan tulevaisuudessa.

Havaittiin että kestävän, vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen markkinasegmentit ovat kasvaneet merkittävästi globaaleilla markkinoilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Näissä sijoitusluokissa on myös saatu aikaan hyviä tuottoja kun kestävän kehityksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä asioita on huomioitu liiketoiminnoissa.

Todettiin että Euroopassa on kasvun potentiaalia vastuullisen ja erityisesti vaikuttavan sijoittamisen markkinassa sekä segmentissä missä haetaan hyviä tuottoja ja positiivista vaikuttavuutta kestävään kehitykseen samoin kuin kohteina globaalisti skaalautuvan liiketoiminnan yhtiöt. Kohdeyhtiöissä olisi myös tarpeita kasvurahoitukseen.

Perustaja oli myös mukana useammissa yhtiöissä, joissa oltiin ideoitu ja kehitetty tai kehittämässä uusia ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä täyttivät vaikuttavan pääomasijoittamisen kriteereitä samoin kuin kehittymässä potentiaalisiksi kohdeyhtiöiksi isoimpiin kasvurahoituksiin tulevaisuudessa.

Perustajan kohdeyhtiöt olivat myös oivallisesti kasvavan biotalouden, cleantechin ja digitalisaation sektoreilla, jotka olivat ja ovat nousseet myös keskeisiksi megatrendeiksi maailmalla sekä erityisesti kestävässä kaupunkikehityksessä.

Kasvava kaupungistumisen ja kestävän kaupunkikehityksen megatrendit tulisivat myös avaamaan monenlaisia tarpeita sekä liiketoiminta mahdollisuuksia ja todettiin olevan keskeisessä osassa vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin jatkossa. YK:n kestävän kehityksen ja uuden urbanisaation tavoitteet 2030 sekä Pariisin ilmastosopimus 2015 ja sen tavoitteet olivat tukemassa arvioitamme samoin kuin mahdollisuuksia näissä megatrendeissä.

Markkinoilla havaittiin myös että pääomasijoittamisessa olisi hyvä olla enemmän sellaisia toimijoita ja tekijöitä kenellä olisi vahva ja pitkä kokemus omistajuudesta sekä yrittämisestä samoin kuin yritysten kasvattamisesta.

Yhtiön perustaja oli myös saamassa hyvän ja aktiivisen joukon yrittäjiä neuvonantajiksi, joilla oli myös vastaava kiinnostus ja näkemys markkinoiden kehityksestä sekä tarpeista ja toimista. Näin yhtiöön saatiin hyvin pitkää ja monipuolista osaamista sekä kokemusta yrittäjyydestä mahdollistamaan tuottojen saamisen tulevaisuudessa.

Tältä pohjalta perustettiin yhtiö, joka tarjoaa hyvää tuottoa positiivisella vaikuttavuudella kestävään taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ympäristölliseen kehitykseen sekä omanlaisella arvon lisäämisen prosessilla yhtiöihin.