7.7.2018

Miten YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet sekä ESG-asioiden hallinta liittyvät “KVV” sijoittamiseen?

 Pasi Vänttinen, toimitusjohtaja, Vana Capital & Ventures Sijoittajat ovat myös yhä enemmän huolissaan kestävästä kehityksestä ja maapallon tilasta. Todisteena on että YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (“VSP/PRI”) asiakirjan ovat allekirjoittaneet ja niihin sitoutuneet jo yli 1800 rahoitusalan toimijaa sekä linkittäneet jo yli 68 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria hallinnoitavia pääomia näihin vuonna 2017. Lisäksi kestävän, vastuullisen ja vaikuttavan (KVV/SRI) sijoittamisen markkina on kasvanut sekä tuoneet osaltaan huomiota ja voimavaroja näihin omien vuosittain hallinnoitavien pääomien osalta, jotka ovat yli 22.9 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuonna 2016. Kestävän ja vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on ympäristön, sosiaalisten ja hallinnon (”YSH/ESG”) asioiden huomioiminen sijoituspäätöksissä parantaen näiden riskien hallintaan sekä Lue lisää


1.7.2018

Mitä on vaikuttava pääomasijoittaminen?

Pasi Vänttinen, toimitusjohtaja, Vana Capital & Ventures Kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden sijoittamisessa investoidaan hankkeisiin, yhtiöihin, organisaatioihin ja/tai rahastoihin missä luodaan ja sijoitetaan ratkaisuihin mahdollistamaan kestävää sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä globaalisti. Painopiste ja painotus eroja löytyy näistä. Vaikuttavassa sijoittamisessa yleisesti sijoitetaan rahastoihin, yhtiöihin, hankkeisiin tai organisaatioihin missä luodaan sosiaalista tai ympäristöllistä positiivista vaikuttavuutta rahoitustuottojen ohella. Mitattava positiivinen vaikuttavuus on tärkeää. Sijoitetaan kriittisen sosiaalisen tai ympäristöllisen muutoksen aikaansaamiseen ja painotetaan vahvaa yhteiskunnallista muutosta mitä halutaan myös tuotoksena. Vaikuttava pääomasijoittaminen on yksi segmentti vaikuttavan sijoittamisen markkinaa, jossa sijoitetaan rahastoihin, yhtiöihin ja/tai hankkeisiin missä huomioidaan suoraan ratkaisuissa ja liiketoiminnoissa positiivista vaikuttavuutta kestävään Lue lisää


26.6.2018

Mitä on kestävä, vastuullinen ja vaikuttava sijoittaminen pähkinänkuoressa?

Pasi Vänttinen, toimitusjohtaja, Vana Capital & Ventures Kestävän kehityksen, vastuullisen ja vaikuttavan (KVV) sijoittamisen markkinat on perustettu liittyen huoliin riittävistä resursseista ja pääomista huolehtia kestävästä sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä kehityksestä maailmassa. Pääomia, resursseja ja sijoituksia on allokoitu ratkaistaksemme erilaisia ilmaston muutoksen, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen ongelmia eri puolilla maailmaa kun julkiset ja lahjoitukselliset varat eivät ole vain olleet riittäviä huolehtimaan näistä kaikista menneinä vuosina. Yleinen markkinakatsaus Tiedämme että KVV markkinat ovat kasvaneet paljon hallinnoitavien pääomien osalta viime vuosina ja kuluneen 10 vuoden aikana. Tiedämme myös että suuri osa pääomista on sijoituksina tuottanut saman ja jopa paremmin kuin perinteiset markkinat ja Lue lisää