• Vaikuttava pääomasijoittaminen
  Vana Capital & Ventures

  Vaikuttava pääomasijoittaminen
  Kestävä kaupunkikehitys

 • Vana Capital & Ventures

  Sijoittaa kestävään kaupunkikehitykseen
  Biotalous, cleantech ja digitalisaatio ratkaisut

 • Älykäs ja kestävä kaupunkikehitys
  Vaikuttava pääomasijoittamisen kasvurahasto

  Älykäs ja kestävä kaupunkikehitys

 • Sijoittaa kestävään kaupunkikehitykseen
  Biotalous, cleantech ja digitalisaatio ratkaisut

  Sijoitetaan globaalisti skaalautuviin, positiivista vaikuttavuutta ja hyviä tuottoja mahdollistaviin biotalouden, cleantechin ja digitalisaation kasvuyrityksiin.

 • Hyvää tuottoa positiivisella vaikuttavuudella kestävään talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehitykseen!
  Vana Capital & Ventures

  Hyvää tuottoa positiivisella vaikuttavuudella kestävään talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehitykseen!

Vana Capital & Ventures on vaikuttavan pääomasijoittamisen yritys, joka painottaa ja investoi kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja tarjoaviin aikaisen kasvuvaiheen yhtiöihin.

Me etsimme ja olemme kiinnostuneita sijoittamaan suomalaisiin sekä pohjoismaisiin yhtiöihin, joilla on innovatiivisia ratkaisuja tarjota kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin biotalouden, cleantechin ja digitaalisaation alueilla. Me odotamme, että yhtiöillä olisi potentiaalia hyviin tuottoihin, mitattavaan positiiviseen vaikuttavuuteen kestävässä kehityksessä ja liiketoiminta globaalisti skaalautuvaa.

Me uskomme ja tähtäämme hyviin tuottoihin positiivisella vaikuttavuudella kestävään taloudelliseen, yhteiskunnalliseen/sosiaaliseen ja ympäristölliseen kehitykseen. Vaikuttava pääomasijoittaminen on osa kasvavaa globaalin vaikuttavan sijoittamisen markkinaa, joka on taas osa isompia kestävän ja vastuullisen sijoittamisen markkinoita maailman laajuisesti.

Toimintatapa

Etsimme innovatiivisia suomalaisia ja pohjoismaisia globaalisti skaalautuvia aikaisen kasvuvaiheen yhtiöitä, joilla on ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin biotalouden, cleantechin ja digitalisaation sektoreilta.

Yhtiöillä pitää olla potentiaalia hyviin tuottoihin ja mahdollisuus mitata positiivista vaikuttavuutta kestävään kehitykseen. Täten olemme ja toimimme osana kasvavaa vaikuttavan pääomasijoittamisen markkinaa.

Yhtiön arvioinneissa ja mahdollisessa yhteistyössä kiinnitämme huomiota ensi vaiheessa:

 1. hyvään tuotto potentiaaliin ja liiketoiminnan skaalautuvuuteen globaalisti,
 2. aitoon positiiviseen vaikuttavuuteen kestävään kehitykseen,
 3. innovatiivisuuteen kestävässä kaupunkikehityksessä,
 4. yrittäjä ja -osaajatiimiin, sekä
 5. kiinnostukseen sitoutua systemaattiseen yrityksen ja liiketoiminnan kehittämismalliin.

Vaikuttavuuden mittaamisessa huomioidaan ESG vaatimusten täyttämistä sekä tarkempien mittarien rakentamista valittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) pohjalta, jotka ovat SDG 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt), SDG 8 (työtä ja talouskasvua), SDG 9 (teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit), SDG 4 (laadukas koulutus) ja SDG 12 (vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto). Tältä pohjalta saadaan rakennettua malli vaikuttavuuden mittaamiseen.

Lisäarvomme ja yritysten systemaattinen kehittäminen hyviin tuottoihin sisältää seuraavia asioita:

 1. tarkka ongelma-mahdollisuus sekä päämäärä ja tarkoitus määritys yritykselle,
 2. luodaan ennakointi, leadership- ja management-johtamisen prosessit yhtiöön,
 3. tehdään selkeä strategia ja strategian systemaattinen toteutus,
 4. tuodaan kurinalainen ajattelu, tiimi työ, tavoitteet, toteutus ja tuotos tekeminen,
 5. ”omistaja-yrittäjä” osaaminen toimitusjohtajalla ja ydintiimillä.

Kokeneella tiimillämme (johto ja neuvonantajat) on yhteensä yli 150 vuotta käytännön kokemusta yrittäjyydessä, yritysten johtamisessa ja kehittämisestä sekä hallitus työskentelystä ja omistamisesta eri toimialojen yrityksissä.

Sijoittajat

Vana Capital & Ventures on vaikuttavan pääomasijoittamisen yritys, joka on osa kasvavaan kestävän, vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen markkinoiden kokonaisuutta.

Me haemme hyviä tuottoja panostamalla aikaisen kasvuvaiheen pohjoismaisiin yhtiöihin, joilla on hyvä tuotto potentiaali globaalisti skaalautuvan liiketoiminnan ja positiivisen kestävän kehityksen vaikutuksen kautta.

Me olemme keräämässä aikaisen kasvuvaiheen yhtiöihin keskittyvää pääomasijoitusrahastoa, jossa painopisteessä ovat ratkaisut kestävään kaupunkikehitykseen biotalouden, cleantechin ja digitalisaation sektoreilta.

Jos olet sijoittaja ja haet vaihtoehtoisten sijoitusten allokaatiota portfolioon kestävän, vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen markkinaan sekä kiinnostunut

 1. hyvistä tuotoista,
 2. positiivisen vaikuttavuuden aikaansaamisesta kestävään kehitykseen,
 3. näet mahdollisuudet ja haluat olla mukana hyötymässä kasvavasta kestävän kaupunkikehityksen markkinasta tulevaisuudessa,

niin ole meihin yhteydessä ja mielellään kerromme lisää.