Toimintatapa

Etsimme innovatiivisia suomalaisia ja pohjoismaisia globaalisti skaalautuvia aikaisen kasvuvaiheen yhtiöitä, joilla on ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin biotalouden, cleantechin ja digitalisaation sektoreilta.

Yhtiöillä pitää olla potentiaalia hyviin tuottoihin ja mahdollisuus mitata positiivista vaikuttavuutta kestävään kehitykseen. Täten olemme ja toimimme osana kasvavaa vaikuttavan pääomasijoittamisen markkinaa.

Yhtiön arvioinneissa ja mahdollisessa yhteistyössä kiinnitämme huomiota ensi vaiheessa:

  1. hyvään tuotto potentiaaliin ja liiketoiminnan skaalautuvuuteen globaalisti,
  2. aitoon positiiviseen vaikuttavuuteen kestävään kehitykseen,
  3. innovatiivisuuteen kestävässä kaupunkikehityksessä,
  4. yrittäjä ja -osaajatiimiin, sekä
  5. kiinnostukseen sitoutua systemaattiseen yrityksen ja liiketoiminnan kehittämismalliin.

Vaikuttavuuden mittaamisessa huomioidaan ESG vaatimusten täyttämistä sekä tarkempien mittarien rakentamista valittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) pohjalta, jotka ovat SDG 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt), SDG 8 (työtä ja talouskasvua), SDG 9 (teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit), SDG 4 (laadukas koulutus) ja SDG 12 (vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto). Tältä pohjalta saadaan rakennettua malli vaikuttavuuden mittaamiseen.

Lisäarvomme ja yritysten systemaattinen kehittäminen hyviin tuottoihin sisältää seuraavia asioita:

  1. tarkka ongelma-mahdollisuus sekä päämäärä ja tarkoitus määritys yritykselle,
  2. luodaan ennakointi, leadership- ja management-johtamisen prosessit yhtiöön,
  3. tehdään selkeä strategia ja strategian systemaattinen toteutus,
  4. tuodaan kurinalainen ajattelu, tiimi työ, tavoitteet, toteutus ja tuotos tekeminen,
  5. ”omistaja-yrittäjä” osaaminen toimitusjohtajalla ja ydintiimillä.

Kokeneella tiimillämme (johto ja neuvonantajat) on yhteensä yli 150 vuotta käytännön kokemusta yrittäjyydessä, yritysten johtamisessa ja kehittämisestä sekä hallitus työskentelystä ja omistamisesta eri toimialojen yrityksissä.