Bredu – Education. Everywhere.

Digitaalinen koulutus- ja oppimateriaalijärjestelmäratkaisu televisioverkkoihin sekä TV-operaattoreille ja oppilaitoksille kehittyvien maiden syrjäseuduille.

Yritys on erikoistunut digi-TV-, koulutus- ja oppimateriaalijärjestelmäratkaisuihin sekä palveluihin.

Digi-TV-, koulutus- ja oppimateriaalijärjestelmätuote tarjoaa kustannustehokasta tapaa välittää informatiivista, koulutuksellista ja opetuksellista materiaalia digitaalisissa televisioverkoissa. Tuote ja palvelut on tarkoitettu kehittyvien maiden maaseudulle. Tuote tarjoaa mahdollisuutta suurempaan määrään koulutuksellisia materiaaleja, parempia koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia voimaannuttamaan ja edistämään ihmisten osaamisen kehittymistä samoin kuin vaikuttamaan positiivisesti kestävään kehitykseen tulevaisuudessa.

Tuote on alusta ja järjestelmä, joka tarjoaa kokonaisratkaisun aina aineistotietokannasta ja välityksestä operaattoriasiakkaille vastaanottoon ja operointiin käyttäjille. Tuote on helppo ottaa käyttöön, hallinnoida, käyttää ja päivittää.

Markkinat ovat digitaaliset koulutus- ja oppimateriaalit opettajien tueksi opettamiseen ja oppilaille tarjotaan pääsyä yhä suurempaan määrään informaatiota, koulutuksen materiaaleihin ja uusien taitojen kehittämiseksi. Markkinat ovat ja sisältävät myös televisiopalveluoperaattorit, joille tarjotaan uutta tuotetta ja palvelun tarjoamisen mahdollisuutta heidän asiakkailleen näiden olemassa olevien perinteisten TV-palveluiden kuten uutisten, dokumenttien, elokuvien, urheilun ja mainosten tarjoamisten lisäksi. Järjestelmä ja tuote on vastaavanlainen kuin mitä eri e-oppimisyritykset tarjoavat laajakaistaverkoissa.

Asiakkaita ovat oppilaitokset, opetusministeriöt, kehitysministeriöt, kansainväliset kehitysorganisaatiot ja toimijat, julkiset TV yhtiöt ja maksu-TV-palveluoperaattorit eri kehittyvissä maissa.

digialist.com